نيم تنه

كلوزآپي از يك سوژه

Sisyphe

Sisyphe همین که سعی می‌کنی بخندی پیداست که غمگینی همین که سعی می‌کنی جمع کنی پیداست که کم داری همین که سعی می‌کنی بفهمی پیداست که ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 21 بازدید

غزل

‌‌‌[لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید] ــ ا َهههههه! پس کجایی تو عزیزم، نازنینم؟! هستی؟....الووووووو!....بردار گوشی رو ببینم! یک ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 14 بازدید
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست