نيم تنه

كلوزآپي از يك سوژه

غزل

‌‌‌[لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید] ــ ا َهههههه! پس کجایی تو عزیزم، نازنینم؟! هستی؟....الووووووو!....بردار گوشی رو ببینم! یک ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 9 بازدید
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست