نيم تنه

كلوزآپي از يك سوژه

  ذهن سوررئال : يادداشت هايي قبل از خوردن قرص<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   چند وقتيه كارايي رو انجام ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 22 بازدید
….<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تنهايي، سكوت، اتاق، در، ديوار، وزوز مگس. كاغذ، خودكار، نوشتن، آشفتگي، تب، وزوز مگس. درد، ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید
  بازم حكايت قرمه سبزي و سيرابي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   1ـ سالهاي قرمه سبزي هفتاد هشتاد سال پيش كه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 15 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اعتراف مثل بچه ي آدم   ماشالا هزار ماشالا ايران ناحيه ي شعر خيزيه يا ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 16 بازدید
زنجموره به مقدار لازم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   لعنت بر شيطون !.... نميدونم چرا هر وقت ذكر خير ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 17 بازدید
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست