جای خالی

گاهی فکر می‌کنم به این که حالا که تو نیستی من هم نباشم که جای خالی‌ات هم نباشد. زیرا درست به همان دلیل که اگر تو اینجا باشی جای خالی تو دیگر نخواهد بود من هم اگر نباشم جای خالی تو دیگر اینجا وجود نخواهد داشت. اگر جای خالی تو وقتی خواهد بود که تو نباشی پس فقط آنجا که تو هستی جای خالی تو نیست. در این صورت تمام دنیا را هم که بگردی فقط آنجا که هستی جای تو خالی نیست. اما اگر جای خالی تو وقتی خواهد بود که تو نباشی و من باشم پس فقط اینجا که من هستم جای خالی تو هست. بنابراین حالا که تو نیستی من هم اگر نباشم دیگر جای خالی‌ات نخواهد بود. اما با این همه وسوسه‌ی این امید که روزی بشود که هم من باشم و هم تو باشی و هم جای خالی‌ات نباشد نمی‌گذارد که اکنون به خاطر نبودن تو من هم نباشم!

 

/ 39 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نوشین

راست یه چیز دیگه... تا تو باشی سوژه ندی دست مردم!

پگاه

چی شده علی؟ به هرحال سال نوت مبارک

آرمين

بي نظير بود علي عزيز. تو بي نظيري

دناگ

نیروانا برا همین موقع هاست دیگه! فک کردی بودا برا چی میخواس نباشه که درکی هم نداشته باشه؟؟ طرف جاش خالی بوده[زبان] شوخی کردم... امید واقعا چیز عجیبیه! نیروی عجیبی داره [گل]

گاف

این متن شما عجب جا خالی تر و فرزی به مغز ما داد جاهای خالیش کمی زیاد بود ( البته خالی بندی منظورم نبود ها )

نیلوفر

یاد یک شعر جواد افتادم!(خیلی هم جواد نیستا!:دی!)بعداً گوشتون رو بیارید بهتون بگم!:دی! سال نوتون هم مبارک!

سورنا

سلام استاد کجایی پیداتون نیس ما هنوز ارادت داریم بهتون[چشمک] بانو که کلهم مارو ایگنور کرد رفتیم پی کارمون[ناراحت]