دو روح در دو بدن

دو روح در دو بدن

اگر آنقدر یکدیگر را دوست داشته باشیم که اراده و سلیقه و فکرمان عین هم شود

اگر آنقدر به هم نزدیک شویم که من و تویی از میانمان برود، که  دیگر میانی در کار نباشد

اگر آنقدر عاشق هم باشیم که انگار با یکدیگر یکی شده ایم و هر دویمان یک نفریم

آن وقت در همه ی سالهای زندگی مشترکمان تنها خواهیم بود

آن وقت در همه ی سالهای زندگی مشترکمان فرد خواهیم بود نه زوج

آن وقت زندگیمان میشود زندگی مجردی، با همان شلختگی و بی نظمی

آن وقت خیلی از آن حریمهای انسانی که بین دو نفر وجود دارد را رعایت نخواهیم کرد

آن وقت ص.ک.صمان چیزی بیشتر از یک خود ارضایی نخواهد بود!

آفت عشق همین چیزهاست. عشق هم آفاتی دارد

بیا طوری عاشق هم باشیم که حال و هوایمان همیشه دو نفره باشد

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
گلنار

بسیار زیبا بود.....زیبا......

غضنفر

چه بامزه... حال و هوای دو نفره خیلی قشنگ بود مثل همیشه مایه ی افتخار مایی [دست][نیشخند]