با سواد عزیز, سواد یعنی سیاهی!

با سواد عزیز، سواد یعنی سیاهی!

در دنیایی زندگی می‏کنیم که هر که در آن بیشترین و بزرگترین بهره را از نور دارد، بیشترین سایه و تاریکی، و بزرگترین مانع دید را به وجود می‏آورد. دنیاست داریم؟!

 

/ 7 نظر / 73 بازدید
me

like!![نیشخند]

بانو

آخی یاد تست کنکور افتادم اول! سواد یعنی آگاهی / سیاهی / روستا ! :دی تو مایه های سواد دو دیده!:دی بعدم این که گفتی هست اما بستگی داره اون سیاهی که میگی چی باشه همیشه هم مانع دید نیست!