پست های ارسال شده در آدر سال 1385

  چهارراهي قبل از ميدان هاي مغناطيسي!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   نميدونم پيش خودش فكر كرده بود من چه ... ادامه مطلب
/ 107 نظر / 19 بازدید
  احضار روح!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     حوالي ده يازده سال پيش، تو  يه بعد از ظهر بهاري، كه ... ادامه مطلب
/ 74 نظر / 26 بازدید
  زندگي ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   ميخواي به توصيه استادت براي فرار از نيهيليسم گوش كني و سعي ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 16 بازدید