پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

  سفر پيدايش!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اولين چيزي كه خلق كرد يه ديوار قطور و بزرگ دور خودش ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 14 بازدید
  ترافيك استعلائي!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ... پرده ي اول: مماشات با قوم! هر كي يه جور سر خودش رو ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 16 بازدید
  پيدا كنيد پرتقال فروش را!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   عين تاب عمل ميكنه. هر قدر اونو از خودت ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 15 بازدید
  تا روبروي قاب چشمهايت ايستادم نوار مشكي كنار قاب را نشانه اي بر مصيبت از دست رفتنم يافتم. ... موخره: كاش اين چند خط ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 13 بازدید
  تناقص انواع!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آدميزاد موجود‌يست دو پا كه زماني از طبقه ي انسانها بود و ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 15 بازدید