پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

  مرگ براي زندگي، نه زندگي براي مرگ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   بيشتر آدما واسه اين زنده ان كه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 20 بازدید
  روشنفكري با كمترين هزينه؛ كاملا تضميني!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   از اونجايي كه تو اين مملكت قحط الرجاله ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 16 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   (بودن چه مزيتي بر نبودن دارد؟)What there is something rather than nothing? "هايدگر" ... يه وقتايي ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 18 بازدید
  ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> زماني اين خلال دندون براي خودش درختي بود!...... هي روزگارررررررر!!!     ادامه مطلب
/ 9 نظر / 16 بازدید