پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

زنجموره به مقدار لازم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   لعنت بر شيطون !.... نميدونم چرا هر وقت ذكر خير ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 17 بازدید
زنجموره به مقدار لازم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   بيش از شصت درصد انسان هاي هر جامعه از تعادل ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید
  قبرستون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> پسر: اين يارو كه پشتمونه داره بد جوري بهمون نيگا ميكنه. خودت رو ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 15 بازدید