Triptych

Triptych 

دو: آمدنم بهر چه بود؟

مسخره است که از مرده ای توقع زندگی داشته باشند. دنیا پر است از این تناقضات مسخره که خنده دار بودنشان را شوخ طبعها بهتر از هر کس دیگر می فهمند. در حالیکه جدیت در هر شکل آن، چه فلسفی و چه هنری، چه دینی و چه علمی، بی برو برگرد سر از الحاد در می آورد شوخ طبعی به پدیده ی ایمان می انجامد. با آنکه پوچیدگیِ نهفته در پس پیچیدگیِ ظاهری دنیا را ملحد و مومن هر دو قبول دارند اما ضرورت ایمان به خدا به مثابه ی بزرگترین شوخ طبع هستی تنها زمانی در عمیق ترین سطوح هستی آدمی احساس میشود که دنیا را با همه ی پوچیدگیهای نهفته در پس پیچیدگی اش ساز و کاری بدانیم هدفمند؛ تعبیه شده برای خندیدن؛ خنداندن. تنها شوخ طبعها ایمان می آورند. فقط به این دلیل ساده که ایمان یعنی خندیدن. خنده به دنیا یعنی اقرار به بامزه بودن شوخی خدا. احترام به شوخ، و شرکت و شراکت در خلقت او. کفر اما با جدیتی که به هیچ وجه زیبنده ی دنیا و خدا و انسان نیست بعد از آگاهی به پوچیدگی نهفته در پس پیچیدگی ظاهری دنیا عصبانی میشود و فریاد میکشد، به تریج قبایش بر میخورد. کافر کسی ست که شوخی سرش نمیشود. کسی که نمی خندد. پوزخند میزند. کسی که جنبه ی شوخی ندارد.

 

/ 15 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...

خدا دوست دارد لبی که ببوسد نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد خدا دوست دارد من و تو بخندیم نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم[گل]

جوجو

ایمان...شوخی...خنده معرکه بود[دست]

بدون چتر

خدا که سر دسته شوخ چشمان جهانه ...اما چه فایده خودش جنبه ی شوخی نداره ...[شیطان]

من

"من" یعنی من ! نه "علی"[چشمک] میخوای بجاش بنویسم "ما"؟؟[خنده]

شهریار

آدم مومن هرگز نخواهد خندید "هرگز نخندد آن که دلش مرده شد به امن!"تنها زمانی میخندی که پتک حقیقت هر چه محکمتربخوره تو سرت دقیقا لحظه ای که کفریدی به بتهای اکنون دیگرشکسته ات خواهی خندید تنازی حقیقت من رو که به خنده میندازه

خود...

یکم سنگین بود / من دو بار خوندمش !! اهمیت باعث جدیت میشه / جدیت باعث تعصب / تعصب نتیجش میشه کنترل و از جایی که کنترل شروع بشه چه در مسائل اعتقادی چه باورهای اجتماعی و تحلیل ها ی فلسفی همه چیز محدود میشه و یه نسخه ی از قبل پیچیده شده ی بی رشد ! اما شوخ طبعی این اجازه رو میده که بعضی چیزها شل تر باشن و اندیشه های درست و نگاه های تازه بیشتر درونشان شکل بگیره ! البته تهش همه ی این ها به نظر من بود !

الهام

fek konam age khoda biamorz khayam zende bud avalesh az in tabire ajib be hayajan miresid badesh mizad poshtet migof babjan rah in ham nist

خروشچف

باید دوباره بخونمش!نفهمیدم چی شد!:دی